Новини от индустрията

Предпазни мерки за топлообменник с двоен кръг

2021-08-17
1. Поддържайте тръбопроводната мрежа чиста. Тръбната мрежа трябва да се почисти преди или след приключване на работата. Целта на това е да се избегне блокиране натоплообменник с двоен кръг, а също така обърнете внимание на навременното почистване на устройството за дезактивация и филтъра, така че цялата работа да е завършена гладко.
2. Стриктно контролирайте омекотената вода. Много е важно да се провери качеството на водата. Съгласно предпоставката за обработка на качеството на водата на омекотената вода, водата в системата и качеството на водата в резервоара за омекотяване трябва първо да бъдат внимателно проверени и обработката с инжектиране може да се извърши, след като се определи, че е квалифицирана.
3. Нова проверка на системата. За някои нови системи не може да се използва взаимозаменяемо стоплообменници с двоен кръгведнага. Първо, новата система трябва да работи определено време, за да има режим на работа, след което двуконтурните топлообменници да се комбинират един с друг. Когато се използва в системата, целта на това е да се предотврати повреда на примесите в тръбопроводната мрежатоплообменник с двоен кръгоборудване.